Kolejne Certyfikaty Google Adwords

Miesiące marzec i kwiecień to były miesiące odnowienia certyfikatu z podstawowych kwalifikacji Adwords jak również uzyskiwania nowych kwalifikacji w zakresie reklamy internetowej w programie certyfikacji Google Adwords. Obecnie dwie osoby z zespołu firmy tj. Marek Olas i Michał Nalewajka posiadają aktualny indywidualny certyfikat potwierdzony przez zaliczenie Egzaminu z podstaw reklamy w Google ponadto Marek Olas zaliczył także zaawansowany egzamin z reklamy w sieci wyszukiwania utrzymując tym samy status Certyfikowanego Partnera Google Adwords.

Google Display Advertising