Certyfikaty Google AdWords i Analytics

W ostatnim czasie zaliczyliśmy egzaminy i odświeżyliśmy nasze certyfikaty z zakresu reklamy adwords i analityki internetowej.

Certyfikat AdWords z reklamy w sieci wyszukiwania Bartosz Sobczyk
Obejmuje zagadnienia na poziomie podstawowym i średnio zaawansowanym, w tym sprawdzone metody tworzenia, pomiaru i optymalizacji kampanii reklam w sieci wyszukiwania oraz zarządzania tymi kampaniami.


Obejmuje podstawowe i średnio zaawansowane zagadnienia, w tym tworzenie konta Merchant Center i pliku danych o produktach oraz tworzenie kampanii produktowych i zarządzanie nimi.

Obejmuje zagadnienia na poziomie podstawowym i średnio zaawansowanym dotyczące reklamy mobilnej, w tym kierowanie reklam i ich formaty, ustalanie stawek oraz pomiar skuteczności kampanii i jej optymalizację.


Obejmuje zagadnienia na poziomie podstawowym i średnio zaawansowanym, w tym sprawdzone metody tworzenia i optymalizacji kampanii w sieci reklamowej oraz zarządzania nimi.


Obejmuje podstawowe i zaawansowane zagadnienia związane z Google Analytics, takie jak planowanie i zasady, implementacja i zbieranie danych, konfiguracja i administracja, konwersja i atrybucja, a także raporty, dane i wymiary.