Wybieranie słów kluczowych do pozycjonowania i Google Ads

Wybieranie słów kluczowych do pozycjonowania i Adwords

Wybór słów kluczowych to zagadnienie prozaiczne, zdawałoby się. Każdy, kto posługuje się komunikatywnie językiem, może się czuć kompetentny do ich wyboru. Dodatkowo dostępnych jest wiele narzędzi, które ten proces ułatwiają. Jest w nich ogromny potencjał do eksplorowania przestrzeni języka – jeśli więc potrzebujesz szybkiego wglądu, przejdź tam od razu. Jeśli jednak chcesz wykonać to zadanie optymalnie i wykorzystać pełnię wartości drzemiącej w słowach kluczowych, musisz podejść do kwestii gruntownie. Odpowiednio dobrane słowa kluczowe stanowią fundament skutecznego pozycjonowania SEO i reklamy w wyszukiwarkach.

W przypadku obecności w naturalnych wynikach wyszukiwania należy wiedzieć, że potencjał słów stale się zmniejsza. Dzieje się tak z powodu rosnącej konkurencji i polityki rozgrywających na tym polu wyszukiwarek, dlatego eksploracja słów kluczowych może być sprawą krytyczną, decydującą o przebiciu się do strumienia ruchu zapewniającego nie tylko przetrwanie, ale i rozwój. Tak więc aby nie stracić z oczu celu przewodniego, dobrze przed zastosowaniem narzędzi posłużyć się dobrymi praktykami.

Pomysł na ten temat wyniknął z praktycznej potrzeby wsparcia dla rozmów z klientami w zakresie usług marketingu w wyszukiwarkach (SEM, SEO i PPC) i wyboru słów kluczowych. Swoją wiedzę czerpię z własnego doświadczenia oraz z publikacji internetowych i drukowanych.

Zrozumienie znaczenia słów

Słowa kluczowe są nieodłącznym elementem każdej skutecznej strategii SEO i reklam w Google Ads (dawniej Google AdWords). Poniżej wskażemy kluczowe aspekty, które pozwolą zrozumieć, dlaczego słowa kluczowe są tak istotne i jak je wykorzystać, aby osiągnąć sukces online.

Słowa kluczowe to te wyrażenia lub frazy, które użytkownicy wpisują w wyszukiwarki internetowe, kiedy poszukują informacji, produktów lub usług. Słowa kluczowe pełnią rolę mostu łączącego twoją witrynę z potencjalnymi odwiedzającymi. Dlatego tak ważne jest, aby dobrze je wybrać.

Podziały słów

Wiele publikacji internetowych na ten temat wskazuje na podział słów na ogólne, brandowe (powiązane z marką) i szczegółowe, które określa się terminem long tail (z ang. długi ogon). Słowa kluczowe długiego ogona to szczegółowe frazy, takie jak „komputery gamingowe do 4000 zł”, „skórzane buty damskie na koturnie”, „ekskluzywne wycieczki Malediwy”. Są one mniej konkurencyjne od słów ogólnych, ale przyciągają bardziej ukierunkowany ruch.

Pojęcie długiego ogona odnosi się do wizualnego przedstawienia na wykresie statystyki popularności słów kluczowych będących źródłem ruchu na witrynie, pochodzących z wyszukiwarki, gdzie jednym wymiarem wykresu jest popularność słów kluczowych, a drugim ich liczba.

Z kolei słowa ogólne są w branży określane jako generyczne, tj. właściwe całemu rodzajowi, gatunkowi, grupie produktów, faktów czy zjawisk (słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego). Słowa powiązane z marką to słowa brandowe lub brandingowe. Podział słów ogólnych i szczegółowych jest nieostry, a w obrębie słów odnoszących się do nazwy brandu można także wyłonić długi ogon, na przykład „smartfony Samsung”, „zegarki Rolex”.

Inny podział to taki, który ma na uwadze intencje użytkowników wyszukiwarek. Można ten podział przeprowadzić przez wyłonienie słów transakcyjnych, informacyjnych i nawigacyjnych. Różne typy intencji użytkowników wyszukiwarek są wyrażane przez dodatkowe określenia:

 • informacyjne – co, kto, kiedy, jak, poradnik, opinie…
 • nawigacyjne – w danej miejscowości, w pobliżu, mapa, droga…
 • transakcyjne – kupno, sprzedaż, cena, tanio, okazja…

Informacyjne to takie, które użytkownik wpisuje, gdy szuka informacji na dany temat. Ogólna próba zorientowania się w temacie będzie wyrażana ogólnymi słowami kluczowymi, a im bardziej precyzyjne jest zagadnienie, w tym większym stopniu słowa kluczowe schodzą na niższy poziom szczegółowości. Te informacyjne intencje można podzielić na takie, dla których użytkownicy oczekują:

 • szybkiej odpowiedzi na potrzebę informacji,
 • szerokiego omówienia lub głębokiego porównania,
 • profesjonalnych, naukowych publikacji,
 • zaspokojenia ciekawości, atrakcyjnej rozrywki.

Nawigacyjne z kolei mają na celu przeniesienie się w określone miejsce w sieci, np. stronę główną serwisu danej marki, gdy szukamy w terenie lokalizacji albo drogi. Użytkownicy używają w tym celu mapy powiązanej z wyszukiwarką albo samej wyszukiwarki. Trzeci typ intencji transakcyjnych występuje, gdy konsument chce dokonać pewnej akcji w internecie – ściągnąć coś, kupić, zapisać się na wydarzenie itp.

Powyższe typy w wyszukiwanych hasłach występują w czystej postaci albo łączą się i tworzą kombinacje. Jeśli spojrzymy z punktu widzenia sesji, a nie pojedynczej odsłony, to widać, że słowa mogą występować w sekwencji – np. pierwsza pojawia się potrzeba umiejscowienia pewnego obiektu w przestrzeni, następnie próba dowiedzenia się na jego temat czegoś więcej, a w końcu chęć dokonania akcji – zakupu, podjęcia kontaktu telefonicznego itp. Słowa kluczowe to oczywiście pojęcie wtórne do procesu  komunikacji i języka, jakim posługujemy się na co dzień. Z uwagi na charakter procesu wyszukiwania jest on podzielony na poszczególne zapytania wyszukiwarki wyrażone wyrażeniami kluczowymi.

Powyższe metapodziały mogą być ciekawe z punktu widzenia ogólnych rozważań na temat słów kluczowych, wyszukiwanych haseł i zależności między nimi a efektywnością na poszczególnych etapach wędrówki internauty. Ale najbardziej praktyczny podział będzie dotyczył konkretnych kategorii produktów, usług lub informacji na witrynie. W dalszej części przy okazji selekcji słów opisuję grupowanie słów według klucza odwołującego się do ich przydatności. Warto wskazać także, iż możliwy jest również podział na słowa sezonowe – występujące w określonych porach roku, dniach tygodnia lub z okazji świąt.

Słowa kluczowe długiego ogona

Wspomniałem, że podział słów na te z długiego ogona oraz te ogólne jest nieostry i względny. Termin „long tail” uzyskał swego czasu w branży dużą przychylność – zwraca on bowiem uwagę na zagadnienia analityczne i ogólne zależności. Pochodzi on ze statystyki – to nazwa jednego z typów rozkładów prawdopodobieństwa. Następnie Chris Anderson wykorzystał go w ekonomii – wskazał na ciekawe z punktu widzenia zarządzania zależności. Korzyści wynikające z analizy tego zjawiska w języku e-commerce można ująć w ten sposób: na dużej mnogości produktów, choć rzadko używanych i poszukiwanych, można osiągać znaczną lub ogromną sprzedaż i budować model biznesowy. W szczegółowych słowach tkwi siła. Ponadto jeśli zestawimy potencjał ruchu z wyszukiwarek dla ogólnych słów kluczowych na przestrzeni ostatnich lat, zobaczymy, że nie rośnie on tak bardzo jak ogólny potencjał słów. Dzieje się tak, bowiem ludzie uczą się wykorzystywać wyszukiwarki i komunikują się inaczej niż dawniej. Od momentu gdy pojawiły się wyszukiwarki, przeprowadzono wiele badań nad zachowaniami internautów. Przytoczę tu badania pochodzące od Jakoba Nielsena oraz Experian Hitwise z 2011. Prezentują one, jak użytkownicy na przestrzeni lat zmienili swoje preferencje w sposobie używania wyszukiwarki.

Wybieranie słów kluczowych w praktyce

1. Zbierz dostępne informacje

Strony internetowe mają różny charakter – są witryny firmowe, sklepy internetowe, blogi itd. Jedne są bardziej statyczne, w innych treści przybywa dynamicznie. W przypadku strony firmowej zacznij od opisu firmy i usług, stamtąd wydobądź słowa kluczowe, jeśli to e-commerce, należy spisać kategorie asortymentu i same produkty. Trzeba wynotować ważne słowa, a następnie poszukać synonimów i ewentualnie słów bliskoznacznych – warto posiłkować się językową intuicją, ale nie zaszkodzi użyć słownika synonimów (np. synonimy.pl). Wstępną listę można łatwo rozszerzyć jednym z prostych narzędzi do miksowania słów np. Keyword mixer (SłowoMixer). Aktualna treść strony internetowej to punkt wyjścia. Nie należy wykluczać tego, że na podstawie analizy słów kluczowych dla marketingu w wyszukiwarkach i ustalania strategii SEM może okazać się, że treść strony trzeba do niej dostosować.

W przypadku blogów wybór słów pod kątem naturalnych wyników wyszukiwania to proces zgoła różny aniżeli w przypadku statycznych stron internetowych, bowiem z jednej strony przy wyborze nowego tematu wpisu musimy zdecydować się na określone zagadnienia i słowa, a po publikacji, gdy artykuł nieco „okrzepnie”, możemy ponownie przemyśleć słowa kluczowe – sprawdzić pozycje dla typowanych wyrażeń, a następnie na tej podstawie i po analizie konkurencji ukierunkować pozycjonowanie szerzej – jeśli jest potencjał środków; lub bardziej wąsko – pod kątem lepszych pozycji dla zawężonego zestawu słów.

Jeśli myślisz o rozwinięciu biznesu w kierunku nowych usług, produktów lub rynków, możesz swoje plany skonfrontować z analizą trendów w zakresie popularności słów na przestrzeni kilku lat w Google Trends.

2. Narzędzia do wyboru słów kluczowych

Same wyszukiwarki dostarczają nam sugestii co do wyboru słów na kilka sposobów. Kiedy wpisujemy w wyszukiwarkę daną frazę, podpowiada ona, jak można doprecyzować wyrażenie i znaleźć treści bardziej adekwatne do intencji, które wpisujesz w polu wyszukiwania.

Gdy zażądasz wyników wyszukiwania, wciskając enter, lub klikniesz na przycisk „Szukaj”, zostaną wyświetlone podpowiedzi pod wynikami wyszukiwania. Podpowiedzi obejmują słowa zbliżone do poszukiwanego, a zarazem popularne wśród użytkowników wyszukiwarki.

Na podobnej zasadzie działają narzędzia oferowane przez zewnętrzne firmy, np. www.ubersuggest.org lub keywordtool.io. A w języku angielsku i innych bardziej popularnych językach jest większy wybór, wymienię także yoast.com, www.wordtracker.com, www.keyworddiscovery.com.

Ciekawym nowym narzędziem obrazującym słowa kluczowe w postaci wizualnych grafów jest Answerthepublic.com. Słowa są podzielone według pytań z nimi związanych, przyimków, z którymi tworzą wyrażenia, oraz według porządku alfabetycznego. Poniżej wynikowy graf z przyimkami.

Od wyszukiwarki Google otrzymujesz najbardziej użyteczne i popularne wśród marketerów narzędzie Planer słów kluczowych. Cechuje się funkcjonalnością wymienionych wyżej narzędzi, proponuje odmiany wpisanych słów, słowa bliskoznaczne, dokonuje wstępnej selekcji, a dodatkowo podaje liczbowe dane na temat popularności słów, możliwych kosztów inwestycji w reklamę PPC dla poszczególnych z nich oraz trendy popularności w ciągu roku.

Narzędzie posiada też pewne wady, od jakiegoś czasu nie podaje słów dokładnie tych, o które pytamy, ale te, które samo uznaje za właściwe, ponadto na temat mniej popularnych słów nie podaje informacji szczegółowych. Te mankamenty można wyeliminować przez używanie go razem z innymi narzędziami i metodami, choćby arkuszem kalkulacyjnym.

Innym płatnym narzędziem jest Semrush, który oferuje szeroki zakres funkcji do analizy słów kluczowych i konkurencji.

Przykład wyników z Semrush: dla słowa kluczowego „kamery lustrzanki cyfrowe” Semrush może dostarczyć ci listę podobnych słów kluczowych, takich jak „najlepsze aparaty lustrzanki cyfrowe” (średnia miesięczna liczba wyszukiwań: 5 000, konkurencja: średnia).

Ahrefs

Z kolei jednym z najbardziej znanych wśród marketingowców i seowców jest inne płatne narzędzie, jakim jest Ahrefs. To zaawansowana aplikacja do analizy słów kluczowych i konkurencji. Po wprowadzeniu adresu URL swojej witryny lub konkurencji w narzędziu Keyword Explorer Ahrefs otrzymamy dane na temat słów kluczowych, w tym liczby wyszukiwań, poziomu konkurencji i oceny trudności.

Przykład wyników z Ahrefs: dla adresu URL konkurencji Ahrefs może wyświetlić słowa kluczowe, na które dany konkurent jest dobrze pozycjonowany, takie jak „najlepsze smartfony 2023” (liczba wyszukiwań: 20 000, poziom konkurencji: średni).

3. Uzupełniające metody

Gdy masz już obszerny zestaw słów kluczowych, możesz sprawdzić, czy czegoś istotnego nie brakuje. Można przeszukać podręczniki fachowe i branżowe publikacje. Wreszcie można się zastanowić, czy nie ma wartych do wykorzystania słów regionalnych. Można to zrobić przy pomocy przeglądu stron konkurencji – zajrzeć na ich strony (w metadane) albo skorzystać z narzędzi, które podadzą te słowa jak na tacy – tak jak np. SEMSTORM (www.semstorm.com/pl). Wskazane jest posługiwanie się językiem odbiorców, ewentualnie zastosowanie burzy mózgów celem zidentyfikowania nieoczywistych pomysłów.

4. Analiza konkurencji i trendów

Analiza konkurencji jest kluczowa w wyborze słów kluczowych, ponieważ pozwala zrozumieć, jakie słowa kluczowe są już wykorzystywane przez konkurencję. Poprzez zidentyfikowanie słów kluczowych, które są silnie eksploatowane przez konkurentów, możesz poszukiwać mniej konkurencyjnych fraz, co zwiększa szanse na osiągnięcie wyższych pozycji w wynikach wyszukiwania. Poza tym analiza konkurencji może dostarczyć inspiracji do wyboru słów kluczowych, które dobrze się sprawdzają w danej branży.

Aby skutecznie przeanalizować witryny konkurentów, warto skorzystać z któregoś z narzędzi wymienionych powyżej: Planera Słów Kluczowych, Semrush lub Ahrefs lub jeszcze innego, aby zbadać, które słowa kluczowe przynoszą ruch konkurencyjnym witrynom. To pomoże zidentyfikować słowa kluczowe, które są warte rozważenia. Dodatkowo można posiłkować się narzędziem do monitorowania trendów w wyszukiwarce, jakim jest Google Trends. Dzięki niemu dowiesz się, jakie słowa kluczowe są obecnie popularne w branży i czy ich popularność rośnie, czy maleje. Dobrze jest też zwrócić uwagę na to, jak konkurencja wykorzystuje słowa kluczowe w swoich treściach i reklamach. Spróbuj zrozumieć, dlaczego pewne słowa kluczowe przynoszą im sukces.

Przykłady konkretnych badań konkurencji:

 1. Przykład 1 – sklep z elektroniką:
  • Konkurencyjny sklep internetowy sprzedaje komputery.
  • Analiza konkurencji wykazała, że konkurent używa słów kluczowych takich jak „najlepszy komputer do gier 2023” i „komputery gamingowe do 4000 zł”.
  • Analiza trendów w branży pokazała, że słowa kluczowe związane z nowymi technologiami są na topie.
  • Na podstawie tych danych nasz sklep może zdecydować się na słowa kluczowe związane z najnowszymi modelami laptopów.
 2. Przykład 2 – blog o zdrowym odżywianiu:
  • Konkurencyjny blog zdrowotny pisze o diecie roślinnej.
  • Analiza konkurencji wykazała, że konkurent wykorzystuje słowa kluczowe takie jak „dieta wegańska dla początkujących” i „korzyści zdrowotne diety roślinnej”.
  • Analiza trendów w branży wskazała na wzrost zainteresowania dietą roślinną.
  • Nasz blog może więc skoncentrować się na treściach związanych z tymi słowami kluczowymi.

5. Dopasowanie słów kluczowych do treści – priorytety i selekcja

Efektywne dobieranie słów kluczowych do treści na swojej stronie internetowej oraz dostosowanie ich do własnych celów biznesowych, takich jak zwiększenie konwersji czy ruchu, powinno być głównym celem niniejszej analizy. Zanim wybierzesz słowa kluczowe, zastanów się, jakie pytania i potrzeby mają twoi potencjalni klienci. Dobre słowa kluczowe muszą być związane z interesującymi ich tematami. Skorzystaj z narzędzi, o których mówiliśmy wcześniej, takich jak Google Keyword Planner, aby znaleźć słowa kluczowe z wysokim potencjałem. Wybieraj te, które są zarówno popularne, jak i związane z treściami, które chcesz promować. Działania wesprzyj tworzonymi treściami wysokiej jakości. Słowa kluczowe to tylko część równania. Twoje treści muszą być atrakcyjne i użyteczne dla użytkowników, aby przekształcić ich w lojalnych klientów.

Gdy mamy listę słów kluczowych, należy je teraz pogrupować, pobrać i ustalić wskaźniki charakteryzujące różne ich aspekty. Aby tego dokonać, musisz odwołać się do strategicznych ustaleń marketingowych – swojego rynku, grupy docelowej, a przede wszystkim budżetu. Na podstawie tych decyzji lub informacji możesz dokonać skutecznego przejścia do najważniejszego etapu.

Oto istotne wskaźniki charakteryzujące słowa kluczowe:

 • popularność – jak często dane słowo kluczowe jest wyszukiwane przez użytkowników wyszukiwarki;
 • kosztowność – to funkcja konkurencyjności słowa w licytacji reklam PPC oraz jego popularności, największe wskaźniki konkurencji mają słowa transakcyjne;
 • efektywność – jest funkcją dopasowania słów do oferty oraz kosztów inwestowania w nie.

Dane o popularności, konkurencyjności i prognozowanych kosztach dla emisji reklam w wyszukiwarce znajdziemy w Planerze Słów Kluczowych od Google Ads. Możesz tam łatwo pobrać raport do arkusza, na którym można dalej pracować i ustalać kwantyfikatory dopasowania słów kluczowych oraz pobrane wskaźniki. W przypadku reklamy Ads sprawa jest prostsza, bo możemy wykorzystać wszystkie słowa kluczowe i pogrupowane dodać do kampanii, ale z powodu niskich stawek i nikłego udziału w wyświetleniach faktycznie nie korzystać z nich. W przypadku pozycjonowania w naturalnych wynikach wyszukiwania trzeba bardziej konkretnie się zdecydować, podjętej decyzji nie będzie można tak łatwo skorygować.

Przy okazji tego etapu przyda się następujący podział:

 • słowa kluczowe, które określają najlepiej to, czym twoja firma się zajmuje;
 • słowa kluczowe, poprzez które użytkownicy będą wyszukiwać firmę taką jak twoja w wyszukiwarkach internetowych;
 • słowa kluczowe, które są dla Ciebie najbardziej zyskowne;
 • słowa kluczowe, których konkurencyjność nie przekracza możliwości w obrębie budżetu i przyjętej strategii.

Warto ustalić skalę dla poszczególnych przypisań słów do kategorii i na podstawie funkcji wyliczyć zakres słów, które mogą się mieścić w obrębie dostępnych sił i środków. Zasadnicza kwestia to trafność oceny kosztów działań skierowanych na osiągnięcie większych korzyści z poszczególnych słów. Jeśli twoja praca nad wyborem słów ma służyć SEO, a strona jest obecna w wynikach wyszukiwania, nie zapomnij uwzględnić tego przy wyborze słów kluczowych. Aktualne słowa znajdziesz w narzędziu dla webmasterów Search Console. Należy pamiętać, żeby mieć na względzie odpowiedni zestaw słów dla poszczególnych dokumentów w witrynie, bowiem pozycjonowane są poszczególne dokumenty, a nie ogólnie witryna.

6. Dostosowanie słów kluczowych do celów biznesowych

Jeśli celem jest zwiększenie ruchu na stronie, wybieraj słowa kluczowe o większym potencjale na generowanie ruchu. Nie wykluczaj popularnych słów kluczowych, ale weź pod uwaŋę również te z długiego ogona, które mogą przyciągnąć bardziej szczegółową grupę odbiorców.

Jeśli priorytetem jest zwiększenie konwersji, skoncentruj się na słowach kluczowych o większej precyzji. Wybieraj te, które dokładnie odzwierciedlają to, co oferujesz. Staraj się także unikać słów kluczowych o niskiej jakości, które przyciągną nieodpowiednich użytkowników.

Przykłady strategii dostosowania słów kluczowych do treści:

 1. Strona e-commerce z ubraniami: Jeśli prowadzisz sklep internetowy z ubraniami, a celem jest zwiększenie sprzedaży, możesz wybrać słowa kluczowe związane z konkretnymi produktami, takie jak „spodnie jeansowe męskie” lub „sukienki wieczorowe damskie”. W treściach produktowych podkreśl cechy i zalety tych produktów.
 2. Blog o fitnessie: Jeśli prowadzisz blog o fitnessie i chcesz zwiększyć ruch, możesz wybrać słowa kluczowe związane z popularnymi trendami w tej dziedzinie, takie jak „treningi HIIT” lub „dieta ketogeniczna”. Twórz treści dostosowane do tych słów kluczowych i oferuj cenne informacje i porady.
 3. Firma oferująca usługi remontowe: Jeśli świadczysz usługi remontowe i chcesz zwiększyć konwersję, skoncentruj się na lokalnych słowach kluczowych, takich jak „remont mieszkania Warszawa” lub „usługi budowlane Kraków”. Dostosuj treści na swojej stronie do potrzeb klientów poszukujących lokalnych usług.

7. Monitorowanie i optymalizacja słów kluczowych

Tak jak wspomnieliśmy na początku artykułu, trendy w wyszukiwaniu i zachowaniu użytkowników internetu są dynamiczne. Dlatego konieczne jest regularne monitorowanie i dostosowywanie słów kluczowych, aby pozostać konkurencyjnym. Monitorowanie pozwala identyfikować słowa kluczowe, które generują koszt, ale nie przynoszą wartości. Dzięki temu można zoptymalizować budżet kampanii. Wreszcie poprzez monitorowanie i optymalizację można zwiększyć wskaźniki jakości, co wpływa na koszty kliknięć i pozycje w wynikach wyszukiwania.

Narzędzia i metody do monitorowania efektywności słów kluczowych:

 • Google Analytics dostarcza informacje o ruchu na stronie, konwersjach i zachowaniach użytkowników. Możesz monitorować, jakie słowa kluczowe przynoszą ruch i konwersje.
 • Platformy reklamowe, takie jak Google Ads, dostarczają szczegółowe raporty o efektywności kampanii, w tym słów kluczowych.

Przykłady optymalizacji na podstawie wyników:

 1. Usunięcie słów kluczowych o niskiej jakości: Po analizie okazuje się, że pewne słowa kluczowe generują dużo kliknięć, ale niskie konwersje. Usunięcie tych słów kluczowych pozwala zaoszczędzić budżet i skupić się na bardziej wartościowych frazach.
 2. Dostosowanie treści reklam i stron docelowych: Jeśli wyniki pokazują, że użytkownicy opuszczają stronę docelową po wejściu z określonych słów, może to sugerować, że treść nie jest zgodna z oczekiwaniami użytkowników. Dostosowanie treści może poprawić wskaźnik jakości.
 3. Rozszerzenie listy słów kluczowych: Jeśli pewne słowa kluczowe przynoszą dobre wyniki, rozważ rozszerzenie listy podobnych słów kluczowych. To może zwiększyć zasięg.
 4. Testy A/B: Przeprowadzanie testów A/B pozwala porównać skuteczność różnych słów kluczowych, treści reklam lub stron docelowych, co pomaga w optymalizacji kampanii.

8. Testy efektywności słów

W przypadku reklamy PPC testy są czymś naturalnym i stanowią jeden z podstawowych elementów optymalizacji kampanii. W przypadku pozycjonowania SEO raz na ustalony okres czasu należałoby dokonać oceny realizacji założonej strategii i na tej podstawie wyznaczać nowe cele. Jeśli nie udało się osiągnąć założonych pozycji dla wybranych słów kluczowych, to należy skupić działania na innym, mniejszym zakresie słów lub większej liczbie słów z długiego ogona, aby wśród nich osiągnąć takie pozycje, które zapewnią satysfakcjonujący ruch na stronie internetowej.

9. Kreatywna postawa względem wyboru słów kluczowych

Posługiwanie się językiem odbiorców przy opisywaniu produktów i usług, a więc używanie słów, którymi posługują się docelowi odbiorcy i użytkownicy wyszukiwarki, jest ważną techniką w marketingu zorientowanym na wyszukiwarki. Jest wiele poradników poszukiwania tematów dla content marketingu, które pomagają w zagospodarowaniu tej przestrzeni. Ostatnio pojawił się przypadek, który jest szczególnie inspirujący w tym zakresie – to akcja marketingowa marki Ikea. Polegała na wdrożeniu szczególnie kreatywnego podejścia w wyborze słów kluczowych dla swoich produktów. Część z nich otrzymała nazwy odwołujące się do odpowiedzi na codzienne i niecodzienne problemy, które są obiektem wyszukiwań. Wszystko dodatkowo zrobione z dowcipem i wirusowym potencjałem. Tak więc po kolei z pierwszej strony: Moja rodzina mnie nie szanuje (My family doesn’t respect me), Mój partner chrapie, Umówić się na trójkąta, Ona nie chce się przytulać. Więcej na ikearetailtherapy.com.

Kreatywne rozwiązania dotyczą oczywiście słów długiego ogona i pozycjonowania long tail. W tym zakresie pomocą w tworzeniu strategii będzie artykuł.

Podsumowanie

Wybór słów kluczowych to w istocie pochodna samej oferty i unikalnej cechy, która ją wyróżnia (USP). Obejmują one także wizerunek marki, a więc to, jak chcemy się pozycjonować w głowach konsumentów. Dobrze, jakby to miało odzwierciedlenie w pozycjach firmy w wyszukiwarce. Jest to proces, który wymaga staranności, analizy i elastyczności. Pamiętaj, że kluczowe jest zrozumienie swojej grupy docelowej, analiza konkurencji i aktualnych trendów. Warto pamiętać także o tym, że odpowiednie słowa kluczowe to jednak tylko początek pracy nad optymalizacją serwisu. Należy je inteligentnie dostosować do treści i celów biznesowych, dbając o jakość treści oraz spójność z oczekiwaniami użytkowników. Kampanie Ads wymagają szczególnego podejścia, z uwzględnieniem wskaźników jakości i optymalizacji kosztów. Regularne analizy, dostosowania i testy pozwalają na osiągnięcie lepszych wyników i maksymalizację zwrotu z inwestycji reklamowych. Warto zabrać się do tego w sposób gruntowny, bowiem czas poświęcony na dobór słów kluczowych powinien zaowocować oszczędnościami czasu i środków SEM.

To jest aktualizacja artykułu opublikowanego 30.03.2017 r.

17 thoughts on “Wybieranie słów kluczowych do pozycjonowania i Google Ads

 • Grzegorz Szymański

  Świetny artykuł. Aby efektywnie wybrać słowa kluczowe, trzeba naprawdę doskonale poznać nie tylko naszą konkurencję, ale także to czego potrzebuje nasz klient. Inteligentny marketingowiec doskonale wie, czego powinien szukać!

  Odpowiedz
 • Arkadiusz Miliński

  To zdecydowanie jeden z najważniejszych procesów w SEO. Jeśli już tutaj popełnisz błąd, z pewnością w dalszej drodze związanej z pozycjonowaniem będzie Ci ciężko. Cieszę się, że ten artykuł jest tak wysoko i porusza ten temat!

  Odpowiedz
 • Tomek

  Warto zauważyć, że od jakiegoś czasu dane prezentowane przez Planer słów kluczowych zależą od historii konta i dla poszczególnych kont mogą się różnić.

  Odpowiedz
 • Sandra

  Świetny artykuł, wiele się dowiedziałam. 🙂

  Odpowiedz
 • Pola

  Coraz więcej osób na szczęście jest przekonanych o większej wartości „długich ogonów”. Warto zastanowić się i dobierać bardziej trafne frazy, mniej konkurencyjne, a z pewnością można „ugrać” na tym dobry wynik.

  Odpowiedz
 • Daniel

  Dzięki za ciekawy wpis, na pewno skorzystam z niektórych zawartych porad 😉

  Odpowiedz
 • olseo

  Panie Marku dziękuję za rzetelny artykuł. Teraz będę wiedział więcej na temat doboru słów kluczowych dla nowej strony.

  Odpowiedz
 • olseo

  Jak napisała balonka zgodzę się z ogonem. Czasami jednak są tak specyficzne podmioty, że niestety nie ma możliwości ogarnięcia 1099 czy 200 fraz dla jednej firmy.

  Odpowiedz
 • FrostWeb

  Bardzo interesujący artykuł. Dobra umiejętność pozycjonowania to podstawa!

  Odpowiedz
 • Young Positioner

  Warto czasem poszukać też niszy i zastanowić się nad intencjolanlscia, czasami przy małym budżecie cieżko zrobić coś z niczego przy dużej konkurencji…
  A adwords i pozycjonowanie powinno się uzupełniać 🙂

  Odpowiedz
 • Adam

  Dlatego nie ma się co ograniczać i pozycjonować na kilka fraz, im szerzej tym lepiej 🙂

  Odpowiedz
  • Marek Olas

   To zależy od budżetu. Niskie pozycje dla wielu słów mogą nie zapewnić atrakcyjnej ilości kliknięć.

   Odpowiedz
   • Widoczni

    Niskie pozycje dla wielu słów – oczywiście, że nie zapewnią atrakcyjnej ilości kliknięć. Ale wysokie pozycje dla wielu fraz wielowyrazowych nie dość, że zapewnią atrakcyjną ilość kliknięć, to jeszcze zazwyczaj te kliknięcia okazują się być bardziej wartościowe.

    Odpowiedz
 • DevaGroup

  Dziękujemy za wspomnienie naszego bloga!

  Odpowiedz
  • Marek Olas

   Widać, że monitoring działa sprawnie. Proszę nie wahać się wspomnieć też o naszym;) Pozdrawiam

   Odpowiedz
 • Balonka

  Niestety wiele osób nie ma pojęcia, że 30-50 słów z długiego ogona da lepszy rezultat niż 2-3 topowe frazy.

  Odpowiedz
  • Piotr Bydłowski

   „Niestety wiele osób nie ma pojęcia, że 30-50 słów z długiego ogona da lepszy rezultat niż 2-3 topowe frazy.”

   Nie do każdej branży można to stwierdzenie przypiąć ale czasami tak właśnie jest.

   Odpowiedz

Leave a ReplyCancel reply