ePR

Efektem działań PRowych zwykle jest wzrost ilości komentarzy i wypowiedzi na temat marki, produktów. ePR to lepsza widoczność i rozpoznawalność marki w internecie.

Rolą PR jest budowanie wizerunku marki we wszelkiego rodzaju mediach. Natomiast ePR ukierunkowany jest na media internetowe, tj. wszelkiego typu mediów społecznościowych, od forów internetowych, portali i blogów, do typowych serwisów, które kojarzą się z social media tj. Facebook lub Twitter.

Efektem działań PRowych zwykle jest wzrost ilości komentarzy i wypowiedzi na temat marki, produktów. W przestrzeni online skutkiem może być wzrost ilości linków zewnętrznych. ePR to lepsza widoczność i rozpoznawalność marki, wielokanałowa rozmowa z klientami, szum wokół firmy, możliwość edukowania i kształtowanie rynku.

Działania te sprowadzają się do aktywnej komunikacji, odpowiadania na komentarze i posty, wyszukiwanie i obserwowanie profili udzielających się w danej tematyce, udostępnienia i polubienia, utrzymywanie dobrych relacji z wpływowymi osobami. Cele takich działań mogą być marketingowe, PR, SEO, sprzedażowe. Szczególnymi działaniami PRowych w obrębie mediów internetowych są Marketing Społecznościowy i Marketing szeptany.

Marketing szeptany

Marketing szeptany (WOMM) określany także mianem marketingu rekomendacji to zestaw działań mające na celu dotrzeć z informacją marketingową do odbiorcy poprzez stwarzanie okazji, tworzenie powodów do dzielenia się opiniami i nagłośnienie ich. Sednem jest pojęcie powodu do szeptania, „reason to talk”. Istnieje szereg strategii w ramach tej formy marketingowej komunikacji. Jedną ze strategii w tym zakresie, do której szczególnie często sięgamy przy mniejszych budżetach, szczególnie wykorzystywanych strategii jest (e)Rzecznik marki lub jawny Amplifying.

Ze względu na kanał przekazu oraz rodzaj odbiorców, do których nakierowane są działania posiada wiele form i określeń:
Amplifying jest strategią marketingową służącą do eksponowania obecności marki na rynku oraz zwiększania popularności w sieci internetowej. Ta forma marketingu szeptanego polega na bezpośredniej interakcji z konsumentami poprzez wymianę opinii na forach internetowych, grupach dyskusyjnych, serwisach konsumenckich i społecznościowych. Ze względu na prowadzenie działań marketingowych w miejscach, w których najczęściej przeprowadzane są dyskusje na temat określonego produktu bądź marki. Amplifying jest bardzo skutecznym narzędziem marketingowym.
Brand blogging to marketing stosowany głównie w popularnych wśród użytkowników sieci blogach. Zazwyczaj polega na testowaniu przez bloggera polecanych produktów i dzieleniu się pozytywną opinia na ich temat na stronach swojego serwisu, zwykle o charakterze bloga.
Community marketing, znany również pod wspomnianą nazwą Marketingu Społecznościowego lub obejmujący znaczący jego zakres, jest formą marketingu szeptanego, który do zainicjowania dyskusji na temat polecanej marki wykorzystuje grupy społeczności internetowych, blogowych lub innych mediów internetowych.
Product seeding polega na dostarczeniu wpływowej osobie lub tak zwanemu ambasadorowi trendów produktu polecanej marki w celu jego przetestowania i podzielnia się opinią, co ma ogromny wpływ na rozpowszechnienie marki i zbudowanie wysokiej pozycji na rynku.
Trendsetting jest rozpowszechnianiem przez osoby, które ze względu na swoją popularność są naśladowane przez inne osoby. Szczególne znaczenie ma to w przypadku branży modowej.
Cause marketing to marketing szeptany polegający na równoczesnym polecaniu przy okazji działań marketingowych jednego produktu innego produktu lub usługi, które nie są bezpośrednim celem promocji.