Kwalifikacja Google AdWords w reklamie graficznej

Status kwalifikowanego specjalisty reklamy graficznej jest potwierdzeniem zaawansowanej wiedzy na temat jednej z wachlarza możliwości jakie oferuje program reklamowy Google AdWords. Status Individually Qualified with Google AdWords został uzyskany 10 września przez Marka Olasa. Zanim zdecydujecie się na współpracę w zakresie reklamy internetowej z zewnętrznym specjalistą lub agencją weźcie pod rozwagę kwalifikacje partnera.