Koszty emisji reklam

Koszty emisji reklamy realizowanej przez Memtor składają się z dwóch elementów: budżetu reklamowego oraz naszego wynagrodzenia za zarządzanie kampaniami reklamowymi.

Budżet reklamowy jest w całości przeznaczony na rozliczenie z wyszukiwarką. Z wyszukiwarką rozliczenia dokonuje się przede wszystkim za kliknięcia, w modelu PPC (Pay Per Click), jednakże w przypadku emisji reklam na stronach docelowych dla reklam graficznych jest także opcja rozliczeń w oparciu o ilość wyświetleń. Ceny kliknięć dla emisji na poszczególne słowa różnią się i zależą od konkurencyjności słów, jak również pozycji reklam i udziału w wyświetleniach. Budżet może być rozliczany bezpośrednio z wyszukiwarkami albo poprzez nas – gdy klient nam przekazuje budżet, którym my dysponujemy i z którego się rozliczamy. Dodatkowo tworząc nowe konto istnieje możliwość wykorzystania kuponu rabatowego opiewającego zwykle w przedziale 200-350 zł. Kupon można otrzymać z różnej okazji – możemy go zrealizować, dzięki temu początkowe koszty związane z budżetem będą mniejsze lub wręcz zerowe.

Na nasze wynagrodzenie ma również wpływ kilka elementów składowych, takich jak wielkość budżetu, ilość słów kluczowych, kampanii i grup reklam, wybór sposobu rozliczeń z gospodarowania zarządzanym budżetem. Są to więc elementy decydujące ostatecznie o ilości czasu poświęcanego na prowadzenie kampanii.

Zamów kampanię reklamową