Nowości w kampaniach Google Ads

Google wprowadził kilka aktualizacji w swoim systemie reklamowym w celu trafniejszego docierania do klientów i eliminacji nietrafionego ruchu. Zmiany dotyczą kampanii Performance Max, czyli takiego rodzaju, który odbiega od modelu skoncentrowanego na targetowaniu przez słowa kluczowe, ale uwzględnia mnogość innych sygnałów w dyspozycji Google, które może on algorytmicznie wykorzystywać.

Działanie Performance Max

Dodatkowo kampania ta dociera do wszystkich usług Google, zaczynając od wyszukiwarki, przez Mapy Google, Gmail oraz YouTube, na kartach Discover kończąc. Obsługa jest tam w znacznym stopniu zautomatyzowana, ale nowe funkcjonalności wprowadzają większą kontrolę reklamodawcy. Oto najważniejsze z nich:

  1. Nowe typy celów związane z cyklem życia klienta, umożliwiające optymalizację kampanii pod kątem pozyskiwania i utrzymywania wartościowych klientów.

  2. Wzmocnienie relacji z obecnymi klientami przez możliwość ustalania celów na utrzymanie klientów oraz integrację danych własnych z AI Google.

  3. Wykluczenie adresów IP, dzięki czemu reklamodawcy uzyskują możliwość zawężenia zasięgu kampanii, by dotrzeć do właściwych odbiorców, np. przez unikanie kosztów związanych z kliknięciami od pracowników własnej firmy.

  4. Rozwinięcie końcowego adresu URL, polegające na dostarczaniu użytkownikom bardziej szczegółowej informacji o tym, czego mogą się spodziewać na stronie docelowej. Szacuje się, że dzięki temu możliwy jest wzrost liczby konwersji nawet o 9%.

  5. Szczegółowe dane demograficzne teraz i w tego typu kampaniach można kontrolować co do wieku i płci odbiorców.

  6. W zakresie optymalizacji budżetu reklamodawcy otrzymują statystyki tempa wydawania budżetu oraz przegląd wydatków i prognozowanej skuteczności konwersji w czasie rzeczywistym.

Kampania Performance sprawdza się, gdy ma się ustalone szczegółowe cele reklamowe i cele konwersji z uwzględnieniem maksymalizacji skuteczności kampanii przy wykorzystaniu różnych kanałów reklamowych. Ponadto ten typ kampanii przyda się również w przypadku, gdy chce się łatwo zarządzać wszystkimi kanałami reklamowymi Google w ramach jednej kampanii.

Wprowadzone zmiany mają na celu poprawę efektywności kampanii reklamowych, zwiększenie zwrotu z inwestycji i lepsze zarządzanie budżetem. Dzięki nowym funkcjom reklamodawcy mogą jeszcze bardziej precyzyjnie docierać do swojej grupy docelowej przy minimalizacji strat i maksymalizacji wyników.