Optymalizator Witryny Google

Projektowanie strony internetowej nie jest łatwym zadaniem. Nieraz z wielu koncepcji trzeba wybrać tę jedną. W przypadku witryny, która ma na celu przekonać użytkownika do konkretnego działania, jak np. złożenia zamówienia czy wysłania formularza z zapytaniem, sporne różnice można weryfikować z uwagi na skuteczność w doprowadzeniu do tego celu. Do rozwiązywania tego typu dylematów służy narzędzie Google o nazwie Optymalizator Witryny.

Optymalizator Witryny Google 1

Dzięki temu narzędziu można jednocześnie testować kilka wersji witryny pod kątem konwersji. Można prowadzić tzw. testy A/B, w których sprawdza się różne wersje strony jak i eksperymenty na wielu odmianach (obecnie pod Analytics funkcja niedostepna ale należy spodziewać się jej pojawienia), gdzie testuje się różne odmiany poszczególnych sekcji strony. Narzędzie wyświetla niektórym użytkownikom oryginalną treść strony, a innym nową testowaną. Optymalizator pokazuje jednemu użytkownikowi zawsze tę samą wersję strony. W przypadku testu A/B wyniki będą przedstawione dla każdej testowanej wersji strony, natomiast w przypadku testu wielu odmian pojawią się wyniki dla każdej kombinacji wszystkich zdefiniowanych elementów, jak i każdej z sekcji strony (2 nagłówki, 2 obrazy, 2 przyciski = 8 różnych kombinacji). W czasie trwania testu narzędzie zbiera dane o ruchu, analizuje je, a następnie przedstawia w graficznym raporcie. Możesz ustalić odsetek ruchu, który posłuży do eksperymentu, ograniczając liczbę użytkowników, którym prezentowana jest testowana treść. Test będzie dokładniejszy i bardziej wiarygodny wraz ze wzrostem: czasu, w którym jest prowadzony, liczby użytkowników, różnicy testowanych wersji, liczby odsłon. Pierwsze statystyki pojawiają się już po kilku godzinach. Dane konwersji w raportach Optymalizatora Witryny mogą nie pokrywać się z danymi z innych narzędzi analityki internetowej. Narzędzia te rejestrują cały ruch a Optymalizator tylko dane dotyczące scenariusza testowego w eksperymencie czyli często tylko część ruchu. Optymalizator sam zasygnalizuje, gdy jedno z testowanych rozwiązań będzie pewnym faworytem.

W konsekwencji uruchomienia testu otrzymujemy raport zawierający:

szacowany współczynnik konwersji, który oprócz wartości numerycznych obrazuje również wyniki graficznie. Jeśli pasek ten jest zielony, znaczy to, że kombinacja ta jest skuteczniejsza od oryginalnej; jeśli jest żółty oznacza to, że jest jeszcze za mało danych; szary, gdy skuteczność testowanej i oryginalnej kombinacji nie różnią się; czerwony, gdy kombinacja jest mniej skuteczna od oryginału. Paski zaczynają się pojawiać dopiero po uzyskaniu przez każdą odmianę 5 konwersji;

szanse na pokonanie oryginału – im większe liczby, tym większe prawdopodobieństwo powodzenia testowanej wersji;

odnotowana poprawa wskazuje procentową poprawę, jednak wymagane jest tu zgromadzenie większej ilości danych;

konwersje/użytkownik są to nieprzetworzone dane, liczba konwersji podzielonej na liczbę użytkowników.

Gdy testujemy wiele odmian, w raporcie pojawi się jeszcze kolumna:

ocena trafności, w której przedstawiony jest wpływ sekcji na przebieg eksperymentu. Jeśli ocena ta będzie wynosiła 0, oznacza to, że sekcja ta nie ma wpływu na na liczbę konwersji, natomiast jeśli będzie to wartość 5, to sekcja ma znaczący wpływ na konwersje.

Przed rozpoczęciem eksperymentu musimy wybrać stronę testową i stronę konwersji. Testowa to ta, której różne wersje będziemy testować. Należy wybrać stronę, na której jest znaczny ruch i która ma wpływ na podejmowane przez użytkownika działania. Strona konwersji natomiast, jest stroną przynoszącą firmie wyniki biznesowe, czyli np. potwierdzenie zakupu. Gdy mamy już wybrane obie strony, należy ustalić, jakie elementy będą zmieniane i jaki rodzaj testu będziemy prowadzić. Najczęściej zmienianymi elementami są nagłówki, układ strony, style, obrazy, teksty promocyjne i zachęta do konwersji, czyli np. tekst na przycisku. Oprócz śledzenia odwiedzin strony konwersji możemy również śledzić inne cele, takie jak czas przebywania na stronie, ruch przepływający przez stronę docelową, wysyłanie formularzy czy wiele typów konwersji. Jednak jeśli jeden użytkownik wykona dwie konwersje, to optymalizator policzy je jako jedną. Na początku testów warto stworzyć stronę znacznie różniącą się od oryginału. Nagłówki mogą mieć różne przekazy, podkreślać różne zalety produktów i firmy, mogą być krótkie i długie, w formie pytań, z użyciem języka formalnego i nieformalnego. Obrazy mogą być dużymi i małymi rysunkami lub zdjęciami, mogą przedstawiać opisywany przedmiot lub osoby korzystające z niego. Teksty promocyjne, zamiast przedstawiać suche fakty, mogą opisywać, jakie problemy za pomocą sprzedawanego przedmiotu można rozwiązać. Można testować różne ilości tekstu i jego formatowania. W układzie strony również można wprowadzić śmiałe zmiany i sprawdzić, czy lepiej, gdy długi tekst jest przedstawiony na jednej stronie, czy należy podzielić go na kilka podstron albo usunąć jego część itp.

Uruchamianie eksperymentu

Aby rozpocząć eksperyment, należy umieścić na stronach nim objętych tagi i sprawdzić podgląd eksperymentu, aby upewnić się, że nie ma żadnych błędów w układzie i znacznikach. W przypadku testu A/B tagi należy umieścić na stronie oryginalnej, na wszystkich stronach testowych i na stronie konwersji. Służą do tego skrypty: sterujący, śledzenia, konwersji i dodatkowo w eksperymentach na wiele odmian, skrypt sekcji. Po uruchomieniu eksperymentu mamy dostęp do opcji wstrzymania, edycji i przerwania.

Wstrzymanie przerwie gromadzenie danych i nowi użytkownicy odwiedzający stronę zobaczą oryginalną wersję, natomiast wcześniejszym będzie nadal wyświetlana wersja, którą widzieli w czasie działania testu.

Edycja pozwala wprowadzić zmiany w trakcie działania eksperymentu. Można m.in. wyłączyć ręcznie lub automatycznie część odmian (nie można już ich później włączyć), zmienić ilość ruchu wykorzystywanego w eksperymencie. Nie można natomiast aktualizować odmian w trakcje trwania testów. W takim przypadku należy wyłączyć test, skopiować go, wprowadzić aktualizacje i uruchomić od nowa (nie trzeba ponownie wprowadzać tagów na stronach).

Przerwanie spowoduje zaprzestanie wyświetlania odmian zarówno nowym jak i wcześniej odwiedzającym witrynę użytkownikom. Zatrzymanego eksperymentu nie można ponownie uruchomić.

Dzięki wykorzystaniu Optymalizatora Witryny, zmiany w serwisie można przeprowadzić opierając się na wynikach, a nie na intuicji. Za pomocą tego bezpłatnego narzędzia, stosunkowo niewielkim kosztem można zwiększyć skuteczność witryny internetowej – nie potrzebny do tego jest większy ruch na stronie. Narzędzie pomaga sprawdzić, jaką skuteczność mają poszczególne strony w realizacji określonych celów. Dzięki optymalizacji witryny można maksymalnie wykorzystać każde odwiedziny strony i powiększyć dochody. Szersze spojrzenie na zagadnienie optymalizacji witryny znajdziecie w artykule: www.conversion.pl/blog/4-alternatywy-dla-google-website-optimizer-optymalizatora-witryny gdzie autor przedstawia alternatywne rozwiązania.

Zapraszamy do dzielenia się swoimi doświadczeniami i uwagami.