Rodzaje rozliczeń

Wskaźnik efektywności Opis
Pozycje słów kluczowych Najpopularniejszy do niedawna sposób rozliczeń dla promocji zorientowanej na wynikach wyszukiwania – choć całościowy wysiłek działań promocyjnych decyduje bezpośrednio lub pośrednio na wynikach w wyszukiwarce – istnieje w tym zakresie korelacja. Sprawdzanie pozycji może się odbywać bezpośrednio w Google lub w konsoli Google Search.
Wielkość ruchu Ilość wizyt na stronie internetowej, jaką klient oczekiwałby pozyskać. Rozwiązanie dostępne przy budżecie (w sumie poszczególnych) minimum 1000 zł. Określamy wtedy szczegółowo czy zależy nam na ilości wizyt, sesji, nowych użytkowników/powracających, z określonego kanału itp. Opcja dostępna od całościowego budżetu w wysokości 500 zł/mc
Konwersje To jest bardzo atrakcyjna forma rozliczeń, bo po oszacowaniu kosztu konwersji prowadzi nas do uzyskania informacji o opłacalności inwestycji w działania marketingowe. Opcja dostępna od całościowego budżetu w wysokości 1000 zł/mc.
ROI Najwygodniejszym rozwiązaniem dla klienta wydaje się to rozliczenie w oparciu o zwrot z inwestycji. Dzięki uruchomieniu pomiaru ROI, czy to opartego na rzeczywistych danych ecommerce czy też w oparciu o szacowane wartości poszczególnych konwersji, możliwe jest elastyczne określenie budżetu – gdy jest poniżej zadowalającego ROI można go podnieść a tym samym zagwarantować większe obroty i zyski. Opcja dostępna od całościowego budżetu w wysokości 2000 zł/mc.

Rodzaj rozliczenia Opis
Efektywność Rozliczamy się za ustalone wskaźniki efektywności prowadzonych działań. Wskaźniki zostały szczegółowo przedstawione w tabeli znajdującej się poniżej. Wadą tej formuły rozliczenia jest wyższy koszt związany z procedurą szacowania efektów proponowanych rozwiązań, ale zaletą skupienie uwagi wykonawcy na efektach.
Abonament Rozliczamy się za ustalone i wykonane działania / projekty. Usługa rozliczana w ten sposób jest najtańsza, bowiem nie wiąże się z dokładną wyceną oraz uwzględnieniem ryzyka niepowodzenia w osiągnięciu celów z powodu okoliczności niezależnych jak i nieprecyzyjnego oszacowania. takich jak zmiana algorytmu w wyszukiwarce, sezonowych wahań trendów czy wpływu aktywności konkurencji.
Zrównoważone Rozliczamy się częściowo za realizowane zadania, ale częścią wynagrodzenia są generowane efekty działań. To domyślny sposób rozliczenia – 50%.