Śledzenie transakcji za pomocą E-commerce

Dzięki włączeniu w Google Analytics funkcji e-commerce czyli obsługi śledzenia transakcji, każdy właściciel sklepu może samodzielnie analizować z których stron lub słów kluczowych generowany jest ruch w jego sklepie. Sekcja e-commerce w Google Analytics zawiera kilka raporty. Pierwszy jest raport „Przegląd” zawierający ogólny przegląd aktywności związanej z E-commerce w witrynie. Znajdują się w nim parametry takie jak: przychody czyli wartość zakupów, współczynnik konwersji czyli procent odwiedzin które były zakończone zakupem, transakcje czyli liczbę zamówień, średnia wartość zamówienia czyli średnie przychody z transakcji, zakupione produkty czyli ilość sprzedanych sztuk każdego produktu. Śledzić przychody, określane dzięki liczbie zakupów i średniej wartości zakupu, można w raporcie „Łączne przychody”. Następnym raportem jest „Współczynnik konwersji” który pokazuje liczbę odwiedzin witryny zakończonych zakupem. Raport „Średnia wartość zamówienia” przedstawia zmiany średniej wartości zamówienia. Dzięki temu parametrowi można np. określić czy prowadzone przez sklep promocje spełniają swoje zadanie. Przechodząc dalej mamy „Omówienie produktu” gdzie znajdują się informację o liczbie sprzedanych produktów, łącznych przychodach, średniej cenie i średniej wielkości zamówienia dla każdego produktu. Zaraz za nim jest raport „Kody SKU produktów” wskazujący liczbę sprzedanych produktów o poszczególnych kodach SKU, łączne przychody, średnią cenę i średnią wielkość zamówienia dla każdego produktu. W kolejnej zakładce „Kategorie” znajduje się liczba sprzedanych artykułów, łączne przychody, średnią cenę i średnią wielkość zamówienia sprzedawanego towaru w poszczególnych kategoriach, produktach i kodach SKU. Natomiast listę wszystkich przeprowadzanych w witrynie transakcji znajdziemy w raporcie „Transakcje”. Ostatnie dwa raporty „Odwiedziny przed zakupem” i „Czas przed zakupem” pokazują liczbę odwiedzin witryny przez użytkownika przed zakupem i czas jaki mija, zanim użytkownik dokona zakupu. Chcąc uruchomić e-commerce w witrynie trzeba włączyć jego obsługę w raportach Google Analytics i skonfigurować stronę koszyka w naszym sklepie. Pierwszy krok jest bardzo prosty. Wystarczy zalogować się na konto Analytics, kliknąć „Edytuj” obok profilu następnie na stronie „Ustawienia profilu” kliknąć „Edytuj” obok pozycji „Informacje o profilu” i zmienić ustawienie opcji „Witryna e-commerce” na „Tak”. Później zostaje jeszcze umieścić dostosowany kod śledzenia na stronach koszyka na zakupy. Kod ten powinien wyglądać następująco (schemat):

<script type="text/javascript">
var _gaq = _gaq || [];
_gaq.push([’_setAccount’, 'UA-#####-#’]); //identyfikator profilu GA
_gaq.push([’_trackPageview’]);
_gaq.push(['_addTrans',
'1234', // ID zamówienia – wymagane
'sklep', // nazwa sklepu
'110,99', // kwota zamówienia – wymagane
'1,29', / / podatek
'5', // koszt wysyłki
'Częstochowa', // miasto
'śląskie', // województwo
'Polska', // kraj
]);

_gaq.push ([' _addItem',
'1234', // ID zamówienia – wymagane
'DD44', // SKU / kod – wymagane
'System alarmowy', // nazwa produktu
'Zabezpieczenia', // kategoria
'110,99', // cena jednostkowa – wymagane
'1'// ilość – wymagane
]);
_gaq.push ([’ _trackTrans ’]) // wysyłanie transakcji na serwerach Analytics
(function() {
var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true;
ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js';
var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
})();
</script>

Każdy produkt musi posiadać unikatowy numer identyfikacyjny. Dotyczy to każdej linijki zamówienia, jeśli produkt ma np. parametr kolor, to informacja ta musi również różnicować kod produktu. Trzeba pamiętać również że w sekcji produkty podane są ceny brutto produktów bez rabatów, a w sekcji przychody znajdziemy końcową wartość transakcji, wraz z rabatami, VATem i kosztem transportu. Teraz już tylko pozostaje nam czekać na pierwszy raport. Przeprowadzona transakcja powinna być widoczna w raportach Google Analytics w zakładce e-commerce. Teraz można już analizować wszystkie wcześniej wymienione dane.

 

Źródła:

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gajs/gaTrackingEcommerce

http://support.google.com/googleanalytics/bin/answer.py?hl=pl&answer=174090

http://support.google.com/googleanalytics/bin/answer.py?hl=pl&answer=60124