Słownik

Poznaj definicje i pojęcia z dzieciny marketingu internetowego, seo i pozycjonowania, reklamy i analityki.

AdSense – serwis reklamowy Google, wyświetlający na partnerskich stronach www kontekstowe reklamy tekstowe, bannery oraz reklamy wideo.

Algorytm – jest to skończony ciąg zdefiniowanych czynności, koniecznych do osiągnięcia zamierzonego celu. Algorytmy używane są w programach komputerowych. W kontekście SEO i SEM przez algorytm rozumie się procedury działania wyszukiwarek.

Anchor text, AT to tekst lub wyrażenie zawarte między znacznikiem <a> </a>, np. <a href=”http://example.com/”>treść odsyłacza</a>

Atrybut nofollow, Rel=”nofollow” – linki z tym atrybutem nie przekazują swojej mocy stronie, do której linkują.

BackLink (BL – link przychodzący, link zwrotny) jest to adres z innej witryny prowadzący do naszej strony.

Baner – w Internecie banner to graficzna forma reklamy, najczęściej odnosi się do strony promowanego produktu.

Black Hat SEO – jest to metoda pozycjonowania polegająca na uzyskiwaniu dobrych efektów za pomocą metod, które nie są zgodne z wytycznymi wyszukiwarek. Ryzykowna taktyka, często skutkująca karą ze strony wyszukiwarek.

Blog (dziennik internetowy) jest to rodzaj strony internetowej, która zawiera wpisy prowadzone w formie dziennika. Są one uporządkowane chronologicznie oraz regularnie aktualizowane.

Budowanie linków (ang. link building, offsite optimization) – tworzenie bazy linków do strony, które zwiększają jej PageRank i pozycje w wyszukiwarkach – zewnętrzne czynniki rankingowe.

Cloacking (ukrywanie, maskowanie)- technika pozycjonowania mająca na celu „oszukanie” wyszukiwarki i uzyskanie wyższej pozycji w rankingu wyszukiwarki. Polega na udostępnianiu innej treści użytkownikom , a innej robotom wyszukiwarek. Strona, na której zostanie wykryty cloacking zostaje najczęściej usunięta z indeksu wyszukiwarek.

Content marketing, czyli tzw. marketing treści, polega na pozyskiwaniu potencjalnych klientów poprzez publikowanie atrakcyjnych i przydatnych treści, które zainteresują ściśle sprecyzowaną grupę odbiorców. Terminem content określa się wszelkie treści publikowane i rozpowszechniane za pomocą Internetu. Mogą to być artykuły, webinaria, evideo, podcasty, formy graficzne itd., których podstawowym zadaniem jest dostarczenie internautom wiarygodnych i pożądanych przez nich wiadomości i informacji związanych z daną branżą.

Conversion Rate (CR) – współczynnik udanych konwersji. Wylicza się go dzieląc liczbę osób, które dokonały konwersji, przez liczbę osób, do których trafiła reklama.

Cookies – tłum. ciasteczka, są to niewielkie pliki  wysyłane przez serwer i zapisywane u użytkownika w komputerze. Pozwalają serwerowi „pamiętać” historię połączeń z użytkownikiem.

CPC (ang. Cost Per Click) – koszt za kliknięcie, jest to stosunek
liczby kliknięć do kosztu włożonego w emisję reklamy.

Średnie CPC – to średnia kwota jaką płacimy jeżeli potencjalny klient kliknie w naszą reklamę. Jest to koszt wszystkich kliknięć podzielony przez liczbę kliknięć.

Maksymalne CPC – to najwyższa kwota, jaką zgadzamy się zapłacić za kliknięcie na naszą reklamę.

CTR (ang. Click Through Rate) – Współczynnik klikalności – procentowy stosunek wyświetleń reklamy do liczby kliknięć. Wyższy wskaźnik osiągają chętniej wybierane (klikane) kreacje reklamowe o bardziej atrakcyjnej treści reklamowej i ukierunkowaniu emisji na trafnej grupie docelowej.

Duplicate Content – czyli powielona treść, powstaje jeśli ta sama treść jest dostępna na kilku stronach internetowych. Jest to niekorzystne zjawisko, ponieważ Google traktuje takie dokumenty jako kopie i obniża ich wartość.

Filtr – jest to kara nakładana na stronę, która była pozycjonowana niezgodnie ze wskazówkami wyszukiwarki dla webmasterów. Dotyczy to wybranych fraz, zapytań w wyszukiwarce.

Fresh Site Bonus lub Fresh Site Boost (FSB) – zjawisko polegające na tym, że pozycja nowo powstałych stron internetowych jest czasowo podnoszona w naturalnych wynikach wyszukiwania, wynika to z reguł algorytmu Google.

Google Ads AdWords – system reklamowy Google pozwalający na wyświetlanie linków sponsorowanych (reklam tekstowych) w wynikach wyszukiwania wyszukiwarki Google i na stronach współpracujących w ramach programu partnerskiego.

Google Analytics to narzędzie internetowe do analizy statystyk serwisów internetowych dostępne dla posiadaczy kont Google. Z jego pomocą można analizować ruch na witrynie oraz skuteczność działań marketingowych i generować złożone raporty. Umożliwia segmentację odbiorców, mierzenie wskaźników konwersji i ROI. Narzędzie jest dostępne online jak również poprzez interfejs API.

Google+ to serwis społecznościowy, uruchomiony w czerwcu 2011. Stworzony jako odpowiedź na wielką popularność Facebooka.W Google+ można tworzyć zarówno profile indywidualne jak i firmowe.

Kod 404 – błąd lub awaria oprogramowania, serwer nie odnalazł podanego adresu.

Konwersja – aktywność użytkownika polegająca na zrealizowaniu pewnych założonych czynności na stronie internetowej; konwersją może być rejestracja w serwisie, zakup, przejście na stronę kontaktową.

KPI (ang. Key Performance Indicators) czyli kluczowe wskaźniki efektywności, wydajności. Są stosowane w procesach pomiaru stopnia realizacji celów operacyjnych i strategicznych.

Landing Page – zwana stroną docelową, na którą użytkownik jest przekierowywany po kliknięciu reklamy. Tworzy się często z myślą o danej kampanii reklamowej a jej celem jest konwersja.

Link Baiting – jest to działanie mające na celu prowokowanie innych do linkowania danej strony. Link do artykułu.

Link sponsorowany – tekstowa forma reklamy internetowej, wyświetlana nad wynikami wyszukiwania (maksymalnie wyświetlają się 3 reklamy) oraz po prawej stronie od nich ( 8 reklam).

Mapa strony (ang. sitemap) – jest to wykaz podstron danej witryny. Jeżeli chodzi o Google to aby przyśpieszyć proces indeksacji nowej strony internetowej, tworzy się mapę strony w formacie XML i zgłasza do wyszukiwarki.

Marketing internetowy – forma marketingu realizowana za pomocą narzędzi internetowych – strony www, promocji w wynikach wyszukiwania, linków sponsorowanych, sieci reklamowych, e-mail marketingu, banerów reklamowych, serwisów społecznościowych i innych możliwości danych przez technologie informatyczne.

Marketing szeptany – marketing rekomendacji (ang. whisper marketing, buzz marketing) to działania mające na celu dotrzeć z informacją marketingową do odbiorcy poprzez stwarzanie okazji, tworzenie powodów do dzielenia się opiniami:

Amplifying – jawna i niejawna komunikacja na blogach, forach, grupach, formą Amplifyingu jawnego jest eRzecznik marki (działania z pogranicza marketigu szeptanego, według niektórych definicji poza nim).

Brand blogging – wykorzystanie bloga do publikowania wartościowych informacji branżowych, opisujących dany produkt, pokazujących wykorzystanie tego produktu i porównujących go z innymi podobnymi.

Product seeding – angażowanie wpływowych osób do testowania produktów lub usług, które to osoby mogą dotrzeć ze swoimi opiniami do odbiorców docelowych.

Community marketing – skupianie w jednym miejscu np. na forum internetowym czy fanklubie osób o podobnych zainteresowaniach.

Trendsetting – tworzenie mody na dane produkty przy współpracy ze znanymi osobami, które są wzorami do naśladowania.

Cause marketing – promowanie produktu lub usługi poprzez jednoczesne wspieranie inicjatywy społecznej.

eRzecznik marki – jawne udzielanie się w roli eksperta, udzielanie porad i odpowiadanie na pytanie potencjalnych klientów.

Marketing w wyszukiwarkach czyli SEM – działania promocyjne których celem jest uzyskanie jak najwyższych pozycji serwisu w naturalnych i sponsorowanych wynikach wyszukiwania, na wybrane słowa / frazy kluczowe wpisywane przez użytkowników do wyszukiwarki.

Modyfikatory wyszukiwania:

Allintitle: zapytanie rozpoczynające się [allintitle:zapytanie] zwróci wyniki ograniczając je do stron, które w tytule mają frazy z zapytania.

Allinanchor: zapytanie rozpoczynające się [allinanchor: zapytanie] zwróci wyniki ograniczające się do stron zawierających podaną frazę w nazwie linku.

Allintext: zapytanie rozpoczynające się [allintext: zapytanie] pozwala wyszukać frazy w treści strony lub artykułu.

OKR (ang. Objectives and Key Results) – system określania celów i oceny kluczowych wyników w ich osiąganiu. System organizacji firmy i oceny wykonania postawionych zadań.

Optymalizacja strony (ang. on-site optimization) – dostosowanie kodu i treści strony pod kątem wyszukiwarek, celem polepszenia jej jakości oraz pozycji w wynikach wyszukiwania na wybrane słowa kluczowe – wewnętrzne czynniki rankingowe.

Ping – służy do informowania zainteresowanych, że na danej stronie pojawił się nowy wpis, wiadomość lub link.

Pozycjonowanie stron internetowych (ang. web positioning lub SEO, Search Engine Optimization) – dokumentacja Google proces ten określa optymalizacją strony pod kątem wyszukiwarek. To zespół działań służących poprawie wyeksponowania witryny w naturalnych wynikach wyszukiwania. Odróżna się SEO od SEM (Search Engine Marketing), co dotyczy programów reklamowych powiązanych z naturalnymi wynikami wyszukiwania. Często używa się określenia skrótowego tj. pozycjonowanie mające szersze znaczenie w szeroko pojętym marketingu, nie związane ściśle ze technologiami intrenetowymi.

PPC (ang. Pay Per Click – Płatne Za Kliknięcie) – rodzaj reklamy internetowej, za którą płatności odbywa się tylko wtedy gdy potencjalny klient w nią kliknie, czyli przejdzie na naszą stronę www. Za wyświetlanie reklamy nie płaci się. Taki model rozliczeń jest obecny w Google Adwords.

PR (ang. Page Rank) – skala ważności (jakości) strony od 1-10. Matematyczny algorytm stworzony przez Google, na podstawie którego obliczana jest ważność znalezionych stron dla każdego zapytania.
Skrót PR odnosi się także do pojęcia public relations.

Przekierowanie 301 – stałe (permanentne) przekierowanie użytkownika z jednego adresu www na drugi. Przenosi całą wartość jednego adresu na drugi, czyli PageRank adresu i pozycję w wyszukiwarkach na dane frazy.

Przekierowanie 302 – czasowe przekierowanie, np. na czas modyfikacji strony przekierowywanej.

Public relations (PR) (z ang. publiczne relacje, kontakty z otoczeniem) – budowanie i utrzymywanie dobrych relacji z wewnętrznym i zewnętrznym otoczeniem organizacji. Otoczenie zewnętrzne to obecni i potencjalni klienci, dostawcy, administracja oraz instytucje finansowe. Marketing w wyszukiwarkach stanowi współcześnie jeden z podstawowych elementów public relations.

Remarketing – za jego pomocą w Adwords można docierać do użytkowników, którzy już wcześniej odwiedzili witrynę i lepiej dopasować komunikat reklamowy do wyselekcjonowanych grup odbiorców. Opcja dotyczy partnerskiej sieci reklamowej Google Adwords a identyfikacja odbywa się za pomocą podobnego skryptu (tagu) jak w przypadku Google Analytics. Program umożliwia tworzenie list na każdym etapie ścieżki z różnymi stawkami i reklamami.

Robot internetowy – to program, który w sposób automatyczny i na podstawie określonych zasad przemierza sieć internetową, odwiedzając kolejne strony www, analizuje i klasyfikuje pobrane dokumenty. Link do artykułu.

ROI (ang. Return on Investment – Zwrot z Inwestycji) – to współczynnik kosztu reklam do przychodów generowanych przez konwersje (sprzedaż, kontakt, rejestracja w serwisie). Współczynnik ROI wskazuje wartość uzyskaną przez firmę w zamian za koszty poniesione na kampanię reklamową.

SEM (Search Engine Marketing) – patrz: marketing w wyszukiwarkach.

SEO (ang. Search Engine Optimization) – patrz: pozycjonowanie stron.

SERP (ang. Search Engine Results Page) – są to wyniki wyszukiwania po wpisaniu zapytania w wyszukiwarki. W odróżnieniu od linków sponsorowanych nazywane są wynikami naturalnymi lub organicznymi i pojawiają się po lewej w wynikach wyszukiwania.

Sieć reklamowa – sieć witryn (ponad milion) współpracujących z Google, na których wyświetlają się reklamy AdSense automatycznie dopasowane do strony.

Social Media Marketing (SMM) – wykorzystanie mediów społecznościowych w celach marketingowych. Jest to dość skuteczny sposób pozyskiwania ruchu internetowego, w dodatku całkiem dobrej jakości – użytkowników zainteresowanych branżą/tematem.

Strona internetowa lub strona WWW – zbiór dokumentów udostępniony w Internecie, którego podstawowym zadaniem jest publikowanie informacji. Strona internetowa może być przeglądana przy użyciu przeglądarki internetowej. Podstawowym językiem stron internetowych jest język HTML, który wywodzi się od języka XML. Ponadto powszechne i zalecane jest używanie języka CSS oraz Javascript. Aby uatrakcyjnić wygląd, strony WWW można wykorzystać obiekty tworzone za pomocą dodatkowych technologii Adobe Flash lub Java. Strona WWW jest jedną z najpopularniejszych usług, jakie oferuje nam Internet.

Ścieżka do celu – to pojęcie związane ze śledzeniem konwersji w Google Analytics. Zdefiniowana ścieżka to szereg stron, które użytkownik otwiera, aby dotrzeć do zdefiniowanego celu, np. rejestracja na stronie. Śledzenie ścieżek daje odpowiedź jak skutecznie prowadzą one użytkownika do celu, i jak należy optymalizować strukturę strony.

Trackback – mechanizm informujący użytkowników blogów o tym, że ktoś skomentował lub umieścił link do ich artykułu.

USP (ang. Unique Selling Proposition) czyli unikalna propozycja sprzedażowa lub unikalna wartość oferty. Element, który wyróżnia nas spośród produktów i usług konkurencji. Informacja pokazująca potencjalnemu klientowi dlaczego warto skorzystać z naszej usługi czy produktu.

White Hat SEO – w odróżnieniu od Black Hat SEO, tym terminem określa się pozycjonowanie dozwolonymi technikami, czyli zgodnie ze wskazówkami wyszukiwarki.