Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin!

Jeżeli będziecie dzisiaj korzystać z wyszukiwarki Google zauważycie tort z czternastoma świeczkami, co sygnalizuje, że od 27.09.1998 roku kiedy to dwóch absolwentów informatyki ze Stanford University stworzyło tą wyszukiwarkę, minęło 14 lat. Larry Page i Sergiej Brin nazwali swoje dzieło Google. Nazwa ta jest słownym dowcipem i pochodzi od słowa „googol”, oznaczającego w matematyce cyfrę 1 ze 100 zerami. Obecnie Google jest najpopularniejszą wyszukiwarką na świecie (udział tej wyszukiwarki na świecie w lipcu 2012 wynosił 91,1 proc), a firma zatrudnia na całym świecie ponad 20 000 pracowników. Przychody Google kształtują się na poziomie 10 miliardów a zyski ok. 3 miliardów dolarów rocznie. Google jest też liderem w rankingach najbardziej atrakcyjnych pracodawców na świecie.

 

Więcej o Google na stronie: http://www.google.com/intl/pl/about/company/http://pl.wikipedia.org/wiki/Google